SKADEteknik, et firma der hjælper med analyse og bekæmpelse af skimmelsvamp, fugt og vandskader samt alle typer rengøringer.

VI ARBEJDER MED BYGNINGSSKADER OG ALLE TYPER RENGØRING

Vores primære opgaver handler om at analysere og bekæmpe skimmelsvamp, fugt og vandskade. Vi arbejder ligeledes med asbest, bakterier og desinficering samt alle typer af rengøringer.

Skimmelsvamp, asbest og prøver for fugt, Lad os hjælpe med prøverne og saneringen. Få beregnet en pris på, hvad koster det at fjerne skimmelsvamp. Prøv vores prisberegner og få svar med det samme.

SKIMMELSVAMP

Har du mistanke om skimmelsvamp i boligen kan vi hjælpe med prøvetagning og bekæmpelse.

Beregn hurtigt en vejledende og uforpligtende pris på at få fjernet skimmelsvamp med vores SKIMMELSVAMP PRISBEREGNER.

Affugtning og udtørring af vandskader. Leje af affugtere og tørrepaneler. Måling efter fugt og vandskade.

VANDSKADE & FUGT

Har du været udsat for en vandskade, kan vi hjælpe dig med fugtmåling, nedrivning og affugtning.

Vi har både affugtere, ventilatorer og varmepaneler til effektiv udtørring.

Rengøring efter alle typer skader, renovering, almindelig rengøring, desinfektion efter dødfundne personer, rotter og mus, kloakvand og oversvømmelser. Ring for skadeservicehjælp.

RENGØRING, LUGT & BAKTERIER

Vi klarer stort set alle typer rengøring, desinfektion og fjernelse af dårlig lugt, derfor kontakt os endelig.

Vi løser mange typer opgaver, og løser også gerne din. 

Asbest? Lad os hjælpe med prøverne og saneringen.

ASBEST

Asbest er alvorligt og skal håndteres korrekt.

Vi foretager prøvetagning, så du kan få vished for om der er materialer med asbestfibre i din bygning, og kan ligeledes sørge for korrekt og forsvarlig bortskaffelse af de asbestholdige bygningsmaterialer.

Alarm for vandskade og fugt, temperaturovervågning, datalogning, detektering af bevægelse, online løsninger, fugtsikring og imprægnering. Beregn en pris på at fugtsikre din bygning mod grundfugt og indtrængende fugt. Prøv vores prisberegner.

FUGTSIKRING

Vi tilbyder dig forskellige løsninger til sikring af din bolig så du undgår fugtskader og skimmelsvamp.

Prøv vores FUGTSIKRINGS PRISBEREGNER og få hurtigt svar på hvad en sikring af din bolig kan koste.

Showroom i Aalborg, indeklimabutik med præsentation af indeklimavenlige løsninger fra Remmers, Air by nature og Protox. Salg af svanemærkede rengøringsmidler, midler til at fjerne skimmelsvamp, isolering, fugtsikring og facadeimprægnering. Kom ned og få en snak med fagmanden.

BESØG BUTIKKEN I AALBORG

I vores showroom er der mulighed for at se forskellige løsninger på indeklima, fugt og skimmelsvamp samt få en snak med en fagmand.

Vi ses i Brandstrupsgade 12, 9000 Aalborg, lige midt i centrum v/Mølle Plads.

Skadeservice og rengøring, affugtning, analyse og fjernelse af skimmelsvamp - det klarer SKADEteknik i Aalborg
#skadeservice

Vi leverer hjælp til din skade!

Vandskade, skybrud og oversvømmelser. Angreb efter skimmelsvamp der skal fjernes, prøver og analyser der giver dig svar. Alle typer rengøring efter skader, hærværk og lugtgener, ved flytning og efter renovering. SKADEteknik kan give dig den rigtige hjælp der skal til.