SKADEteknik, et firma der hjælper med analyse og bekæmpelse af skimmelsvamp, fugt og vandskader samt alle typer rengøringer.

VI ARBEJDER MED BYGNINGSSKADER OG ALLE TYPER RENGØRING

Vores primære opgaver handler om at analysere og bekæmpe skimmelsvamp, fugt og vandskade. Vi arbejder ligeledes med asbest, bakterier og desinficering samt alle typer af rengøringer.

Skimmelsvamp, asbest og prøver for fugt, Lad os hjælpe med prøverne og saneringen.

SKIMMELSVAMP

Har du mistanke om skimmelsvamp der hvor du opholder dig, så bare rolig. Vi vil gerne kigge på det for dig, så du kan få vished for, om noget er galt i dit hjem og din bygning.

Vi råder over flere muligheder når en bygning skal undersøges for tilstedeværelsen af skimmelsvampe, og hjælper dig med valg af den rette løsning. 

Bygningsrelaterede skimmelsvampe er noget man skal tage alvorligt da det kan være et sundhedsmæssigt problem for især sensible personer.

Vi kan også hjælpe med at fjerne skimmelsvampene sikkert og effektivt.

Affugtning og udtørring af vandskader. Leje af affugtere og tørrepaneler. Måling efter fugt og vandskade.

VANDSKADE

Har du været udsat for en vandskade, så skal der gribes hurtigt ind for at begrænse omfanget. Vi kan hjælpe dig med fugtmåling, nedrivning og affugtning.

Ønsker du selv at klare opgaven, står vi parate med professionelt udstyr til udtørring efter din skade. 

Man kan også have fugt af andre årsager. Ved du ikke hvor fugtskaderne kommer fra, vil vi gerne hjælpe dig med at finde en løsning på dit problem.

Vi har både affugtere, ventilatorer og varmepaneler til effektiv udtørring.

Rengøring efter alle typer skader, renovering, almindelig rengøring, desinfektion efter dødfundne personer, rotter og mus, kloakvand og oversvømmelser. Ring for skadeservicehjælp.

RENGØRING

Vi løser mange opgaver, og løser også gerne din.

Vi tilbyder håndværkerrengøring og almindelig rengøring, fjerner lugtgener, desinficerer efter rotter eller afløbsskader, ryder op efter hærværk e. lign.

Vores dygtige personale går grundigt til værks, og deres motto er: "If it´s not broken, we can clean it". Vi er bestemt ikke sarte.

Så er du træt af rengøringen, så lad os klare opgaven.

Vi klarer stort set alle typer rengøring, derfor kontakt os endelig.

Asbest? Lad os hjælpe med prøverne og saneringen.

ASBEST

Er der mistanke om asbest eller kiselgur indeholdende asbestfibre i din bygning, er det vigtigt at få det undersøgt inden du går i gang med renovering. Asbest er meget sundhedsskadeligt, så det er vigtigt at håndtere det korrekt. 

Indånding af asbestfibre kan medføre sygdom med dødelig udgang.

Vi kan tage en prøve, så du kan få vished for om der er materialer med asbestfibre i bygningen, og kan ligeledes sørge for korrekt og forsvarlig fjernelse og bortskaffelse af de asbestholdige bygningsmaterialer.

Alarm for vandskade og fugt, temperaturovervågning, datalogning, detektering af bevægelse, online løsninger.

DATALOGNING/FUGTALARM

Vi tilbyder dig forskellige løsninger af overvågning og varsling i forbindelse med blandt andet indeklimarelaterede forhold, som alt fra temperaturer ved risiko for varmeskader eller frostskader, dårlige fugtforhold, vandskade og skybrud eller detektering af bevægelse ved uberettiget færdsel. Alt sammen i onlineløsning via PC og mobil enhed.

Varsling om risiko for fugtskader og gunstige vækstvilkår af skimmelsvamp tilbydes ligeledes i yderst simpel løsning til din bolig eller lejebolig i form af en fugtalarm der kan monteres udsatte steder i bygningen.

B2B salg af materiel til skadeservice og entreprenørbranchen. Affugtere, luftrensere, støvafdækning, støvsugere, fugtmåleudstyr, rengøringsmidler.

BUTIK B2B

Se hvad vi tilbyder vores B2B kunder og samarbejdspartnere på vores site.

Udbuddet er beskrevet i korte tekster og tydelige billeder af produktet.

Vi er fuldstændig klar over, at vores kunder er højt professionelle og godt ved hvad de vil have, så der er nøje udvalgt produkter indenfor datalogning, fugtmåling, affugtning, ventilering og luftrensning samt støvreducerende produkter, så tiden ikke spildes.

Se på udbudet og tag kontakt.

Skadeservice og rengøring, affugtning, analyse og fjernelse af skimmelsvamp - det klarer SKADEteknik i Aalborg
#skadeservice

Vi leverer hjælp til din skade!

Vandskade, skybrud og oversvømmelser. Angreb efter skimmelsvamp der skal fjernes, prøver og analyser der giver dig svar. Alle typer rengøring efter skader, hærværk og lugtgener, ved flytning og efter renovering. SKADEteknik kan give dig den rigtige hjælp der skal til.