SKADEteknik, et firma der hjælper med analyse og bekæmpelse af skimmelsvamp, fugt og vandskader samt alle typer rengøringer.

VI ARBEJDER MED BYGNINGSSKADER OG ALLE TYPER RENGØRING

Vores primære opgaver handler om at analysere og bekæmpe skimmelsvamp, fugt og vandskade. Vi arbejder ligeledes med asbest, bakterier og desinficering samt alle typer af rengøringer.

Skimmelsvamp, asbest og prøver for fugt, Lad os hjælpe med prøverne og saneringen.

SKIMMELSVAMP

Har du mistanke om skimmelsvamp der hvor du opholder dig, så bare rolig. Vi vil gerne kigge på det for dig, så du kan få vished for, om noget er galt i dit hjem og din bygning.

Vi råder over flere muligheder når en bygning skal undersøges for tilstedeværelsen af skimmelsvampe, og hjælper dig med valg af den rette løsning. 

Bygningsrelaterede skimmelsvampe er noget man skal tage alvorligt da det kan være et sundhedsmæssigt problem for især sensible personer.

Vi kan også hjælpe med at fjerne skimmelsvampene sikkert og effektivt.

Affugtning og udtørring af vandskader. Leje af affugtere og tørrepaneler. Måling efter fugt og vandskade.

VANDSKADE & FUGT

Har du været udsat for en vandskade, så skal der gribes hurtigt ind for at begrænse omfanget. Vi kan hjælpe dig med fugtmåling, nedrivning og affugtning.

Ønsker du selv at klare opgaven, står vi parate med professionelt udstyr til udtørring efter din skade. 

Man kan også have fugt af andre årsager. Ved du ikke hvor fugtskaderne kommer fra, vil vi gerne hjælpe dig med at finde en løsning på dit problem.

Vi har både affugtere, ventilatorer og varmepaneler til effektiv udtørring.

Rengøring efter alle typer skader, renovering, almindelig rengøring, desinfektion efter dødfundne personer, rotter og mus, kloakvand og oversvømmelser. Ring for skadeservicehjælp.

RENGØRING, LUGT & BAKTERIER

Vi løser mange opgaver, og løser også gerne din.

Vi tilbyder håndværkerrengøring og almindelig rengøring, fjerner lugtgener, desinficerer efter rotter eller afløbsskader, ryder op efter hærværk e. lign.

Vores dygtige personale går grundigt til værks, og deres motto er: "If it´s not broken, we can clean it". Vi er bestemt ikke sarte.

Så er du træt af rengøringen, så lad os klare opgaven.

Vi klarer stort set alle typer rengøring, derfor kontakt os endelig.

Asbest? Lad os hjælpe med prøverne og saneringen.

ASBEST

Er der mistanke om asbest eller kiselgur indeholdende asbestfibre i din bygning, er det vigtigt at få det undersøgt inden du går i gang med renovering. Asbest er meget sundhedsskadeligt, så det er vigtigt at håndtere det korrekt. 

Indånding af asbestfibre kan medføre sygdom med dødelig udgang.

Vi kan tage en prøve, så du kan få vished for om der er materialer med asbestfibre i bygningen, og kan ligeledes sørge for korrekt og forsvarlig fjernelse og bortskaffelse af de asbestholdige bygningsmaterialer.

Alarm for vandskade og fugt, temperaturovervågning, datalogning, detektering af bevægelse, online løsninger, fugtsikring og imprægnering.

FUGTSIKRING

Vi tilbyder dig forskellige løsninger til sikring af din bolig så du undgår fugtskader og skimmelsvamp.

En vigtig del af en fugtsikring er overvågning af forholdende i din bygning. Dette kan foregå ved hjælp af et moderne dataloggersystem.

Ligeledes har vi en bred vifte af produkter til at spærre og lukke af for fugt i din bygning. f.eks. en isoleringsløsning der fra inderst til yderst sikrer mod fugt og skimmelsvamp, imprægnering af facaden der giver dig en energibesparelse eller en horisontal fugtspærre mod opstigende grundfugt så fugtskader og skimmelsvamp undgås.

Showroom i Aalborg, indeklimabutik med præsentation af indeklimavenlige løsninger fra Remmers, Air by nature og Protox. Salg af svanemærkede rengøringsmidler, midler til at fjerne skimmelsvamp, isolering, fugtsikring og facadeimprægnering. Kom ned og få en snak med fagmanden.

SHOWROOM I AALBORG

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde dig, så kig ned i vores showroom i Brandstrupsgade 12, 9000 Aalborg.

Her får du mulighed for at se forskellige løsninger til gavn for din bygning og dit indeklima.

Vi præsenterer bl.a. en løsning fra "AIRbyNATURE" der lukker naturen ind i form af frisk luft til dit indeklima.

Ligeledes præsenteres løsninger på isolering, imprægnering af din facade og fugtsikring mod grundfugt der alle vil være med til at give dig energibesparelser og et sund indeklima.

Skadeservice og rengøring, affugtning, analyse og fjernelse af skimmelsvamp - det klarer SKADEteknik i Aalborg
#skadeservice

Vi leverer hjælp til din skade!

Vandskade, skybrud og oversvømmelser. Angreb efter skimmelsvamp der skal fjernes, prøver og analyser der giver dig svar. Alle typer rengøring efter skader, hærværk og lugtgener, ved flytning og efter renovering. SKADEteknik kan give dig den rigtige hjælp der skal til.